Magicsee N5 NOVA Smart Android 9.0 TV Box RK3318 Quad Core 64 Bit 4K 4GB / 64GB 2.4G & 5G WiFi & 100M LAN HD H.265 VP9

  • Review Count: 7
  • Rating: 4.2
  • ViewCount: 26
  • 0 0
Tags:

Hàng Quốc Tế,Tivi & Thiết Bị Nghe Nhìn,Tivi box - smart box

Magicsee N5 NOVA N5 NOVA Smart NOVA Smart Android Smart Android 9.0 Android 9.0 TV 9.0 TV Box TV Box RK3318 Box RK3318 Quad RK3318 Quad Core Quad Core 64 Core 64 Bit 64 Bit 4K Bit 4K 4GB 4K 4GB / 4GB / 64GB / 64GB 64GB 2.4G 2.4G & 2.4G & 5G & 5G WiFi 5G WiFi & WiFi & 100M & 100M LAN 100M LAN HD LAN HD H.265

Hàng Quốc Tế

Tivi & Thiết Bị Nghe Nhìn

Tivi box - smart box