• Review Count: 112
  • Rating: 5.853
  • ViewCount: 1
  • 0 0
Tags:

Thực phẩm và đồ,Thực phẩm tươi sống & đông,Thịt,Thịt gi

Gà ủ muối hoa ủ muối hoa tiêu/gà muối hoa tiêu/gà hun hoa tiêu/gà hun khói tiêu/gà hun khói dai hun khói dai ngon khói dai ngon nửa dai ngon nửa con ngon nửa con đậm nửa con đậm đà con đậm đà kèm đậm đà kèm nước đà kèm nước chấm/ kèm nước chấm/ tiện nước chấm/ tiện lợi chấm/ tiện lợi bữa tiện lợi bữa nhậu, lợi bữa nhậu, ăn bữa nhậu, ăn liền, nhậu, ăn liền, Now ăn liền, Now ship

Thực phẩm và đồ

Thực phẩm tươi sống & đông

Thịt

Thịt gi