yenoanh HSGD Card Màn Hình Zotac GT740 1GDDR5 128 Bit. Còn bảo hành hãng 9 20

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 5
  • 738,480đ 797,558đ
Tags:

Máy tính & L,Linh Kiện Máy,VGA - Card Màn