Vi xử lý Xeon E5 2

  • Review Count: 8
  • Rating: 2.46
  • ViewCount: 7
  • 881,272đ 951,774đ
Tags:

Máy tính & L,Linh Kiện Máy,CPU - Bộ Vi