Khay inox 1/6 đựng topping,thạch,thực phẩm có nắp hoặc không nắp HÀNG DÀY LOẠI 1, inox không nhiễm từ an toàn thực

  • Review Count: 4
  • Rating: 0.437
  • ViewCount: 5
  • 47,100đ 50,867đ
Tags:

Nhà cửa & Đời,Dụng cụ nh,Hộp đựng thực