CPU

  • Review Count: 1
  • Rating: 4.827
  • ViewCount: 7
  • 215,671đ 232,925đ
Tags:

Máy tính & L,Linh Kiện Máy,CPU - Bộ Vi