CPU i7 4770 4790

  • Review Count: 2
  • Rating: 2.756
  • ViewCount: 4
  • 4,131,912đ 4,462,465đ
Tags:

Máy tính & L,Linh Kiện Máy,CPU - Bộ Vi