BỘ VI XỬ LÝ-CPU E8400 SOCKET 775 SALE SỐC THÁ

  • Review Count: 15
  • Rating: 0.105
  • ViewCount: 17
  • 112,677đ 121,691đ
Tags:

Máy tính & L,Linh Kiện Máy,CPU - Bộ Vi